Byarådet i Trelleborgs Kommun

LANDSBYGDSMILJONEN, riktlinjer för bidrag till Landsbygdsutveckling.

Syftet med bidrag till landsbygdsutveckling är att stärka landsbygden och de mindre orternas attraktionskraft och förstärka stadens omlands förutsättningar för utveckling.

Bidraget är uppdelat i två delar, ett investeringsbidrag och ett verksamhetsbidrag.Investeringsstödet kan utgå för investeringar i lokaler för tillgänglighetsskapande åtgärder, hällbarhetsåtgärder, underhåll eller andra åtgärder för framförallt ungas fritid. Medel kan sökas av ideella föreningar och andra sammanslutningar, dock inte av företag eller enskilda personer.

Investeringsbidrag beviljas med maximalt 75 000 kr för en och samma fastighet inklusive tillhörande byggnader under en femårsperiod.

Verksamhetsstöd är till för utvecklande av sysselsättning i föreningsliv eller andra sammanslutningar. Skall ses främst som en "möjlighetsskapare" och vara en hjälp vid igångsättning av nya idéer och projekt. Maximalt belopp som kan sökas är 50 000 kr. Här finns det ingen begränsad 5-års period för ansökningar.

Kommunstyrelsen fattar beslut om bidrag två gånger/år, i mars och i oktober.