Byarådet i Trelleborgs Kommun

Kontakt

Ordförande Lennart Kristensson

lennart@torparen.se

Sekreterare Lennart Petrisi

lepe2850@gmail.com

 

 

 

 

mailadress

info@byaradettrelleborg.se

 
 
 

Skicka gärna ett mail