Byarådet i Trelleborgs Kommun

Aktuella ärenden

Byarådet arbetar med de frågor som medlemmarna vill

  • Trafikeländet i Anderslöv, klicka här
  • Lokal Överenskommelse
  • Trelleborg Tillsammans
  • Möte med kommunen
  • Badanläggning i östra Trelleborg
  • Gång och cykelleder GCL
  • Säkra skolvägar - cykelleder
  • Vindkraftsetablering

Frågor = maila till lennart.ol.olsson@telia.com