Byarådet i Trelleborgs Kommun


                                           Landsbygdspriset 2020

          Förslag till nomineringar ska vara Byarådet till handa senast 15 augsti.

                                                  Se mer under fliken "Pristagare"

                                  

                           Byarådets årsmöte var planerat till 16 april med information om "en miljon idéer"

                                          På grund av rådande läge skjuts det upp tillsvidare.