Inkommen motion till årsmötet 23-04-18 om stadgeändring.

Förslaget är att avskaffa styrelsesuppleanter och öka styrelsen med 2 ledamöter.

Motionen bifölls av årsmötet, ska tas på nästa årsmöte också för att vinna laga kraft...