Nästa möte med styrelsen och tekniska förvaltningen 2024-09-03