Viljeförklaring och Bakgrund

Byarådet i Trelleborgs Kommun är en politiskt obunden, ideell organisation vars uppgift är att tillvarata landsbygdens intressen inom kommunen.

Medlemmar är olika byalag eller föreningar inom kommunen som till rådet väljer vardera två representanter att företräda dess intressen.

Mer än 3000 medlemmar i de olika föreningarna representeras av rådet.

Rådet bildades under våren år 2000 efter förebild från bl.a. Ystad kommun där en motsvarande organisation haft ett mycket bra samarbete med tjänstemän och politiker under ett flertal år.

Avsikten är att få ett liknande samarbete med tjänstemän inom Trelleborgs kommun, där en kontaktgrupp från rådet skall kunna verka som remissorgan i frågor som berör landsbygden inom kommunen.

Kontaktgruppen skall också verka som en naturlig kanal för de olika medlemsföreningarna att framföra olika önskemål eller synpunkter till berörda personer inom den kommunala administrationen.

 Byarådet Trelleborg 

 Ansvarig utgivare: Lennart Kristensson


Hemsida: byaradettrelleborg.se                               Mail: info@byaradettrelleborg.se

Uppdaterad: 2019-08-15